Wie doen er mee …
€ 1.995,-

De prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers.
Alle bedragen exclusief btw.

NB in deze survey is voor 'Toezichthouders' steeds gekozen voor de terminologie
(Raad van) Commissarissen.
Start tijden …
Vragenlijst openstellen
De datum dat de vragenlijst wordt opengesteld voor de deelnemers
Vragenlijst sluiten
De datum dat de vragenlijst wordt gesloten voor de deelnemers. Aanbevolen wordt om de deelnemers ongeveer 10 dagen te geven om de vragenlijst in te vullen. De rapportages worden binnen 2 werkdagen na de sluitdatum verstuurd.
Bespreekdatum in raad
Datum waarop u de evaluatie wilt bespreken in uw raad.
Gegevens …

Specials

Vragenlijst:


Heeft u vragen?
Contact: VTW ZelfevaluatieOnline
E-mail: info@zelfevaluatieonline.nl
Telefoon: 06 518 50 819