Language:
Who participates …
€ 2.745,-
Maatwerk
De exacte prijs is afhankelijk van omvang en bijzondere wensen; wij nemen contact met u op om de aanvraag verder te specificeren en af te ronden. Amount ex VAT
Choose questionnaire: Supervisory Board (two tier: RvC or RvT) or Board of Directors (one tier)
Choose your language preference for the questionnaire.
Details participants …
Survey open date
The date the survey is made accessible for participants
Survey close date
The survey closing date for participants. We recommend giving participants no more than 10 days to complete the questionnaire. The reports will be sent after a week.
Discuss date in Board
Date to discuss the evaluation in your organisation.
Details …

Specials

Survey:


Do you have any questions?
Contact: Team ZelfevaluatieOnline
E-mail: info@zelfevaluatieonline.nl
Phone: 06 518 50 819